İnovasyon

İnovasyon Stratejimiz

İlk kurulduğu günden bu yana yaratıcı ve özgün fikirlere değer verilmektedir. Şirket için inovasyon sürdürülebilir, ölçülebilir, yönetilebilir ve rekabette bir adım önde olmamızı sağlayan bir kurum kültürüdür. Bu nedenle, sürekli olarak bu kültürü sistematik bir şekilde geliştirmeye çalışmaktadır.

İnovasyon, iş tanımlarından bağımsız olarak, tüm iş süreçlerini etkileyen, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Başarılı inovasyonun, bir tüketicinin gerçek ihtiyacına yönelik en yaratıcı çözüm olduğuna inanmaktadır. Hayata, çevreye ve ürünlere tüketicilerin gözünden bakarak, ürün geliştirme yolculuğunun tasarımdan devreye alınmasına kadar her aşamasına yenilikçi bir yaklaşım getirilmektedir.
 

İnovasyon Çalıştayları

Birinci, şirket çalışanlarının fikir ve önerilerini değerlendirmek ve uygulamak için 2017 yılından bu yana "İnovasyon Buluşmaları " adı altında çalıştaylar düzenlemektedir. Ayrıca, bu yıllık çalıştaylar, her bir çalışanı tek başına veya bir ekip halinde, stratejik hedeflere ve iş sonuçlarına katkıda bulunan yenilikçi projeler geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

İnovasyon Buluşmalarının temel amaçları şunlardır;

  • Firmada inovasyonu teşvik eden bir ortam oluşturmak,
  • Ürün, süreç ve hizmetlerde yaratıcı ve yenilikçi farklılaşmanın başarılı örneklerini sunmak,
  • Bir projenin fikir aşamasından somut sonuçlara kadar her aşamasında yenilikçi düşünce için temel oluşturmak,
  • Stratejik hedefler ve sonuçlara katkıda bulunan kişi veya ekiplerin yaratıcı ve yenilikçi projelerini ödüllendirmek.