Dijitalleşme

Dijital dönüşüm çağında hayatlarımız, çalışma biçimlerimiz ve alışkanlıklarımız değişmektedir. İnovasyonun itici gücü olarak Birinci, bu değişiklikleri şekillendirmede, dijital yetkinlikleri bir araya getiren ve yeni zorluklara hızla yanıt veren çözümler geliştirerek, müşterilerinin yararına her zaman rol oynamıştır.  

Birinci Dijitalleşme Stratejisi;

  • Dijital Dönüşüm stratejisi ile Endüstri 4.0'a hazır olmak, 
  • Tüm iş birimlerinde uygun stratejinin uygulanması,
  • Endüstri 4.0 uygulama durumunu ölçmeye ve bu bilgiyi Balanced Scorecard'a dayalı stratejik sürece dahil etmeye olanak tanıyan bir gösterge sisteminin tanıtımı,
  • Endüstri 4.0'a birçok alanda yatırım.