Çalışanlarımız

Çalışanlarımız

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Birinci, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve kurumsal çalışma koşullarını sağlamak ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikasını takip etmektedir. İSG ilkelerimizi çerçeveleyen bu politika, tüm iş süreçlerimiz ve çalışanlarımız ile ilgili iş ortaklarımız için bağlayıcıdır.

 

Çalışanlarımız

Cinsiyet Eşitliği

Birinci'de işe alımdan, emekliliğe kadar eşitlik politikası uygulanmakta, kadın ve erkeklere eşit çalışma ortamı sağlanmaktadır.


Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadele etmek, kadınların iş hayatına katılımını teşvik etmek, karar alma mekanizmalarını güçlendirmek, fırsat ve kaynaklardan eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak için çalışılmaktadır.

Çalışanlarımız

Öneri Değerlendirme

Şirket ana iş hedefleri ve politikaları doğrultusunda, verimliliğin artırılması, kalitenin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, çalışma ortamının iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması vb. gibi konularda mevcut durumun geliştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya konmasını sağlayan bir öneri değerlendirme sistemi mevcuttur. Öneri Değerlendirme Kurulu tarafından belirli periyotlarda öneriler değerlendirilmekte ve hayata geçirilen fikirlerin sahibine ödül verilerek teşviki sağlanmaktadır.