[]
1 Step 1
STAJ BAŞVURU FORMU
Kişisel bilgiler
Adınız ve soyadınız
TC kimlik numaranız
Doğum Tarihiof appointment
Cinsiyetiniz
İletişim bilgileri
Adres
İlçe
Sabit telefon
Cep telefonu
E-Mail
Ulaşılamadığında
Eğitim
Devam edilen kurum adı
Devam eden bölüm
Devam edilen sınıf
Genel not ortalaması
Staj Bilgileri
Staj yapmak istenilen zorunlu gün sayısı
Staj zamanı
Okulunuz hangi tarihde başlıyor

Yukarıda ayrıntılı olarak vermis olduğum bilgilerin tamamen doğru olduğunu, bu bilgilerden herhangi birinin gerçeğe aykırılığının saptanması durumunda, işe alınmış olsam dahi, ilişiğimin tarafımca hiç bir hak iddia edilmeksizin kesileceğini şimdiden kabul ediyorum.

Previous
Next
powered by FormCraft